Goeie Nuus Media

Help ons om die evangelie te verkondig.
Saam kan ons meer mense na God lei.

Hy het vir hulle gesê: “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word.”

– Markus 16:15-16

Goeie Nuus Media

Welkom by Goeie Nuus Media, ’n afdeling van Bybel-Media wat toegewy is daaraan om die evangelie oor die wêreld heen te verkondig. Ons werk saam met verskeie kerke en die Global Recordings Network om kultureel-relevante oudiovisuele materiaal oor die Bybel te ontwikkel.

As ’n evangeliese bediening help ons Christenwerkers, kerke en sendelinge om ongeletterde gemeenskappe te bereik en hulle van God te vertel. Ons voorsien hulle van CD-programme, MP3-mediums en ’n unieke MP3-speler wat sonder elektrisiteit of batterye gebruik kan word tydens sendinguitreike in afgeleë gebiede.

Sluit by ons aan en versprei die boodskap van hoop en geloof aan diverse gemeenskappe wêreldwyd.

Kom ons versprei die Goeie Nuus van Jesus!

By Goeie Nuus Media is ons daaraan toegewy om die lewensveranderende boodskap van Jesus Christus te versprei, harte aan te raak en lewens te verander deur die krag van hoop en redding.

Bemagtig mense wat nie kan lees nie

Help ons om ongeletterde gemeenskappe te bereik en te bemagtig deur kultureel-gepaste oudiovisuele materiaal aan hulle te verskaf. Só kan hulle ook die Goeie Nuus in hulle eie gesproke taal aanhoor.

Maak ’n verskil wat ’n blywende impak sal hê

Sluit by ons aan om die Goeie Nuus aan gemeenskappe wêreldwyd te verkondig. Maak ’n bydrae tot ons projek sodat ons ons belangrike werk kan voortsit. Help ons om nog meer mense te bereik!

Saam kan ons werklik lewens verander!

Neem hande met ons en help ons om ’n lewensveranderende impak te maak. Saam kan ons deur die taalgrense breek, hoop laat opvlam en die lewens van soveel mense aanraak.

Ondersteun hierdie projek

EFT/stoporder

Rekeningnaam: BYBEL-MEDIA

Bank: ABSA
Rekeningnommer: 40-5118-1699
Tak: WYNLAND
Takkode: 632005
Swift-kode: ABSAZAJJ
Verwysing: GNM, epos en naam

skenk R100

Subscribe

skenk R200

Subscribe

Kies eie eenmalige donasie

* Bedrag

ondersteun deur diebietorder

KLIK HIER vir die aflaaibare vorm. Voltooi dit en stuur dit terug na [email protected]