Wie is ons?

Ons is jou reisgenoot op die Jesus-weg


Bybel-Media is ’n reisgenoot in diens van die blye evangelie van Jesus Christus. Ons inspireer mense om Jesus te volg en te groei as dissipels op die Jesus-weg. Ons staan op die vaste fondament van die evangelie van Jesus Christus wat ons deur die lewe dra en aan ons ’n heerlike toekoms skenk.


Ons groei met die tye


Nou gryp ons die wonderlike geleenthede aan wat die 21ste eeu ons bied vir getuienis, diens en bou in die koninkryk van God. Ons noem dit ’n proses van digitale transformasie.

In 2020 het Bybelkor, LiG, Kerkbode, Jeugfokus, Goeie Nuus Media, Mema en die Nehemia Bybelinstituut die finale treë in die rigting van ’n “digitaal eerste”-organisasie gegee. Dit beteken nie ons gaan nie meer gedrukte produkte en hulpmiddels aan individue, gemeentes en gemeenteleiers voorsien nie. Dit beteken wel dat ons ons as ’n media-organisasie vir die 21ste eeu posisioneer.


Ons brei ons digitale voetspoor uit


Hierdie oorgang verryk nie net hoe ons werk nie, maar ook waar ons ’n verskil kan maak met ’n omvattender digitale voetspoor. Ons gebruik al meer ’n multikantige digitale platform om mense in te nooi na lewensveranderende ervarings.


Ons inspireer gelowiges en gemeenteleiers


Naas ons gedrukte publikasies is ons nou ook in staat om die evangelie en geestelike groei na selfone en ander digitale skerms op ons kontinent te bring. Ons is veral opgewonde oor die moontlikhede om geestelike leiers te bemagtig om ander mense dissipels te maak en om dissipelskap en leierskap te inspireer.


Ons donateurs maak hierdie werk moontlik


Bybel-Media se werksaamhede kan ’n impak op mense se lewe maak omdat ons finansieel ondersteun word deur donateurs wat onbaatsugtig die uitdra van die evangelieboodskap van Jesus Christus moontlik maak.

Dit is met groot dankbaarheid dat ons kan vertel van aksies, nuwe publikasies, bedienings, ’n tydskrif en ’n koerant wat ten doel het om die evangelie te versprei en ondersteuning te bied aan predikante, gemeentes en lidmate.

ontmoet ons bestuurspan

Nico Simpson

Hoof: uitvoerende beampte

Hannelie Matthee

Hoof: finansies en donateurskakel

Hester Fourie

Hoof: publikasies

Le Roux Schoeman

Redakteur kerkbode en hoof: inhoud

Adele Lombaard

Hoof: Kliëntediens & operasionele bestuur

Markus 1:9-22

In 2021 vier ons ons 50ste bestaansjaar. Die ankerteks wat ons ontvang het, is Markus 1. Hierdie Skrifgedeelte bevestig ons roeping om mense tot ’n lewe op die Weg te inspireer. 


Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ‘n duif na Hom toe sien neerdaal. Daar was ook ‘n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.” 

 

Net daarna het die Gees Hom weggevat die woestyn in, waar Hy veertig dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere, en die engele het Hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is,  het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk  van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”  Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, het Hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.”  

 

Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg.  Toe Hy ‘n entjie verder gaan, het Hy vir Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer  Johannes gesien waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak,  en dadelik het Hy hulle geroep. Hulle het hulle pa, Sebedeus, net so saam met die  loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan.  Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit  na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy  leer, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie.