kontak ons

NAVRAE

Telefoon: + 27 (21) 864 8200
WhatsApp-Hulplyn: 079 881 2729
E-pos: [email protected]
Faks: 086 644 0002

BESTELLINGS

Telefoon: + 27 (21) 864 8210
WhatsApp-Hulplyn: 079 881 2729
E-pos: [email protected]
Faks: 086 644 0002

Adres

Posadres: Posbus 5, Wellington, 7654

Straatadres: Die Boekhuis, Jan van Riebeeckstraat 15B, Wellington, 7655

ons projekte

Jou bydrae tot hierdie projekte help om Jesus se boodskap van hoop en omgee uit te dra.